Leiderschap, mijn visie op..

Wat is Leiderschap?

Leiderschap is niet zo eenvoudig in woorden te vatten.  Leiderschap is een proces waarin een persoon een groep andere personen beïnvloedt om een voor ogen hebben doel te bereiken.   

Leiderschap is niet gelijk aan leidinggeven

Leiderschap is niet gelijk aan managen

 

Wat leiderschap niet is kan vaak eenvoudiger worden geduid dan wat het wel is.

 

Ik zal hieronder proberen te duiden zoals ik tegen leiderschap aankijk.

Een doel bereiken kun je op individueel niveau en op groter niveau. Je zult al snel andere nodig hebben om doelen te bereiken. In organisaties zien we in meer of mindere maten een hiërarchisch niveau waarin doelen en sub doelen en daar weer afgeleide doelen tot een beweging moet leiden.

 

Dit is een door de mens geïntroduceerd fenomeen waarbij er een sterke verbinding met het oorzaak en gevolg denken legt. Best bijzonder om te constateren dat als we naar de natuur als geheel kijken deze wetten minder vanzelfsprekend zijn. Hoewel verstoord door de mens kent de Natuur een bijzonder evenwicht waarin soms verbazingwekkend onderlinge verbanden zo logisch en bijzonder steeds weer ontdekt worden. “De wetten van de natuur” hoor je nog wel eens.

Zoals Einstein ooit beschreef toen hij het heelal bestudeerde; het is mooi logisch, overal gelden dezelfde natuurwetten.

Natuurwetenschappelijk gezien hebben we het over natuur wetten indien wetmatigheden de tand des tijds hebben doorstaan.  Toch ben ik van mening als de mens de Natuur zoals we deze op onze planeet kennen had moeten maken, was er niet veel van terecht gekomen.

De natuur kent bijvoorbeeld geen verspilling. Alles heeft een functie en is onderdeel van een groter geheel zonder dat daarop gestuurd moet worden!

De natuur kent geen hebzucht. Genoeg is genoeg en hoewel de natuur meedogenloos hard kan zijn neemt zij nimmer meer dan strikt noodzakelijk

Wellicht is het met onze "beschaving" mis gegaan vanaf het moment dat we denken los te staan van de Natuur. De natuur is er voor ons en om ons te dienen. Ze brengt ons wat we nodig hebben en erger nog……veel meer dan we strikt nodig hebben.

  • Wat nou als we organisaties als de natuur konden laten zijn?
  • Wat nou als we leidinggeven en managen als een echt geheel konden laten zijn?
  • Hoe zou een organisatie er dan uit zien?

Geen vreemde gedachten in een periode waarin we op Moeder Aarde niet meer lijken weg te komen met economische wetten en individueel belang.

Nog een mooie wetmatigheid van de Natuur.

De natuur is er in essentie op gericht om zich als geheel voort te laten bestaan. Daarin zijn alle elementen aan elkaar gelijk. Er is een evenwicht wat wij benoemen als Natuurlijk evenwicht. Dat evenwicht is helemaal niet zo natuurlijk (vanzelfsprekend ), maar vergeten ons dat te realiseren. Juist omdat de natuur haar herstellend vermogen heeft, verliest het haar aandacht en zal het wel los lopen.

 

Wat als we met dat besef eens naar onze organisaties en hiërarchieën kijken?

Zielig hè?

We zijn in essentie zo nietig zo kwetsbaar. We zouden bijna vergeten dat we onderdeel uitmaken van die Natuur. Steker nog we zijn die Natuur.

Wij zijn voor een grootdeel water! Misschien wel de bron waarin de Natuur zich spiegeld.

Kent u een organisatie die als de natuur is?

Het is daarom mede dat ik me sterk verbonden voel met de wijsheden van onze voorouderen en dan met namen de noord Amerikaanse Natives.

 

Okay, nu met dit besef komen we in de buurt van leiderschap zoals ik deze zie!

Leiderschap gaat dus over alles heen, het is fenomenaal. Het is onderdeel van een groter geheel en het is het grotere geheel. Maar omdat te begrijpen moet je naar je kern gaan, waarmee het paradoxaal klein is.

 

  • Nu is de vraag hoe bereik ik een vorm van Leiderschap?
  • Kun je Leiderschap leren?
  • Waarom zou ik zoveel moeite doen?

Er is veel geschreven over Leiderschap, maar dat lezen maakt je nog niet leiderschapsbekwaam.

 

Op de onderliggende pagina´s vind je hier meer over en geef ik een overzicht van mijn aanbod.

 

Tel: 06 5 123 77 34
Michael van Beek