Blog

Een opvallende conclusie uit onderzoek naar talentprogramma's van ondernemingen is dat ze vaak ontoereikend zijn, zowel qua resultaten als qua investeringen. Slechts 17% van de ondervraagde bestuurders vinden hun programma's over de hele linie van topniveau.

Er is nog werk aan de winkel als het om Leiderschap gaat.