Verbeter je Sportprestaties

Sportprestaties verhogen?

Sport is gezond, sport is ontspanning en sport is ook altijd op zoek zijn naar verbetering. Als Sport belangrijk voor je is en als je in je sport wat wilt bereiken ben je vaak gedreven om je prestaties te vergroten. Je licht je techniek door en je werkt aan het vergroten van je mentale kracht.

Je bepaald je doelen en werkt naar het moment toe waarop je wilt presteren. Het moment waarin alles moet kloppen, optimaal zijn….Coaching is dan vaak een welkome ondersteuning.

Coaching op je sportprestaties.....is zo gek nog niet!!

Dat Sport voor een groot deel mentaal is wordt nog wel eens onderschat. Immers sporten geeft niet alleen een lichamelijke  maar ook een geestelijke onstspanning. 

Samen met jou kunnen we je leercurve versnellen en je (trainings)rendament vergroten.

Ga bij jezelf maar eens na op welk punt je het meeste rendement zou kunnen boeken?

Voorbereiding
Zit dat in je geestelijk motivatie waarin je volledig opgepept en opgeladen aan te start staat, waarbij je tijdens je prestatie deze status wil vasthouden?
Onbewust bekwaam
Zit het in meer in je techniek eigen maken waarbij je lichaam als vanzelf lijkt te weten wat het moet doen?
Flow
Zoek je het meer in het proces waarin je als sporter terecht komt waarbij je jouw focus legt op de essentie van je beweging, zodat je blokkerende gedachten kunt uitbannen en je echt een flow kunt gaat ervaren?

Afhankelijk van je Coachingvraag kunnen we gericht aan de slag om je plezier en prestaties in Sport te bevorderen. Dat de gunstige effecten hiervan ook op andere gebieden in je leven terugkomen is wat velen als extra kado ervaren.

Terry Fox, de man die 5373 km aflegde door elke dag een marathon te lopen........met één been. The Marathon of Hope was zijn strijd tegen kanker. Over mentale kracht gesproken!