Coachingsaanbod

Welke vormen van coaching kun je hier vinden?

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Hieronder geef ik een aantal vormen weer waar je bij mij terecht kan. Voor andere vormen of wensen van coaching vraag ik je contact op te nemen.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. Het gaat hierbij niet alleen om een spiegel voor te houden maar ook om erin te durven kijken. De bedoeling is dat de betreffende persoon (coachee) in beweging komt. Coaching is als het ware een vorm van de ander leren te leren.

Transformationele coaching

Deze vorm van coaching is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Bij deze coachvorm maak ik meer gebruikt van NLP technieken en werk ik meestal met grotere periode tussen de afspraken in. Veel van de bewegingen die hieruit voortkomen werken in combinatie met het onderbewuste deel van onze hersenen en daar is gepaste tijd en ruimte voor nodig.

Loopbaancoaching/-counseling

Loopbaancoaching/-counseling heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoach helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden.

Hierbij zoek ik samen met de medewerker naar de verbinding & samenhang met een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Assessment & solicitatie coaching

Hierbij begeleid en ondersteun ik mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel hierbij is vaak dat de betreffende persoon (coachee) met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Competentieontwikkelingsgericht coachen

Competentieontwikkelingsgericht coachen geeft handvatten om gericht met de persoon te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Het coachen op competentieontwikkeling zie ik als het stimuleren van “de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.” Dergelijke coachvorm kan een waardevolle bijdrage leveren aan zowel de persoon als de organisatie/situatie.

Mindfulness coaching

Mindfulness coachingvergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtepatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtepatronen zit.

Coaching als managementstijl

Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager/leidinggevende ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Mijn aanbod in deze is zowel het op projectbasis inzetten van mijn eigen expertise, waarbij ik groepen in een korte periode meer feeling en commitment met werk, product, proces en organisatie laat ontwikkelen, als het introduceren en begeleiden van managers/leidinggevende zelf op de weg naar coachend leiderschap. Dit raakt ook leiderschap (zie elders op deze website).

tel: 06 5 123 77 34
Michael van Beek